Uppskov med beskattningen vid avyttring av bostäder
— utökade möjligheter

Systemet med uppskov med beskattningen av kapitalvinster vid avyttring av bostäder är
ingen ny företeelse utan såg dagens ljus redan i mitten av 1970-talet. Dessförinnan omfattade
uppskovssystemet endast tvångsavyttringar. Sedan systemet infördes har det varit
föremål för förändring vid ett flertal tillfällen. Nu har bestämmelserna åter igen ändrats.

Lagstiftaren vill genom ändringarna öka rörligheten på bostadsmarknaden. Om detta blir effekten får framtiden utvisa
Peter Nilsson