Att tolka obligatoriska krav i upphandlingar

Hur ska obligatoriska krav tolkas i ljuset av EU-domstolens avgörande i Pizzo, och hur kan innebörden av ett obligatoriskt krav fastställas?