Social omsorg och familjerätt

Socialtjänst – Barn- och ungdomsvård – Socialförsäkring – Hälso- och sjukvård – Äldreomsorg – Färdtjänst – Funktionsnedsättning – Individ- och familjeomsorg


Juridisk informationstjänst och rättsdatabas särskilt framtagen för dig som arbetar inom socialtjänsten, med vård, äldreomsorg och familjerätt på kommunen! I vår tjänst hittar du det juridiska underlag och den myndighetsinformation som reglerar frågor kring exempelvis bistånd, missbruk- och ungdomsvård, sekretess, funktionshinder och assistansersättning, godmans- och förvaltarskap och mycket mer.

Vi har samlat det material som du som handläggare, utredare, beslutsfattare eller chef behöver i ditt arbete. Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt på området och kan enkelt fördjupa dig inom den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av viktiga rättsfall och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.


Testa Karnov Kommun

Under området Social omsorg och familjerätt får du bl.a. tillgång till:

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer till flera lagar, såsom Socialförsäkringsbalken, SoL, Föräldrabalken, LVU m.fl.

Karnov lagkommentar

Karnov lagkommentar till stort antal lagar, bl.a LVM, LSS, Lag om färdtjänst, Hälso- och sjukvårdslag

Myndighetsmaterial

Myndighetsmaterial från bl.a. Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och omsorg

Samtliga domar

Samtliga domar från förvaltningsdomstolarna, inklusive förvaltningsrätterna

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Personalisera ditt Karnov

Personliga anteckningar i anslutning till lagrum med möjlighet att markera lagtext av särskilt intresse.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Vi hjälper dig att komma igång


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.


Boka utbildning