Offentlig upphandling

LOU – LUF – LOV – Konkurrensrättsfrågor – Överprövning

Detta är en juridisk informationstjänst och rättsdatabas som riktar sig till dig som arbetar inom offentlig upphandling, oavsett om du arbetar som handläggare, kommunjurist, nämndsekreterare eller chef inom kommunen. Här finns all den juridiska information som berör och reglerar upphandlingsområdet.

Du får enkelt tillgång till de underlag du behöver som stöd i ditt arbete. Här hittar du såväl lagstiftning som rättsfall, förarbeten och myndighetsinformation. Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av viktiga rättsfall från såväl svenska domstolar som EU-domstolen, samt bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

 

TESTA KARNOV KOMMUN

UNDER OMRÅDET Offentlig upphandling FÅR DU BL.A. TILLGÅNG TILL:

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer till flera lagar, bl.a. Konkurrenslagen och Lag om offentlig upphandling.

Karnov lagkommentar

Karnov lagkommentar till stort antal lagar, såsom Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet m.fl.

Myndighetsmaterial

Myndighetsmaterial med föreskrifter, beslut och vägledande dokument från exempelvis Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Samtliga EU-rättsliga dokument inom konkurrensrätt.

Samtliga domar och praxis

Samtliga domar från såväl förvaltningsdomstolarna som allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Praxis från förvaltningsdomstolarna inklusive förvaltningsrätterna.

Upphandlingsrätt

Upphandlingsrättslig Tidskrift

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Personalisera ditt Karnov

Personliga anteckningar i anslutning till lagrum med möjlighet att markera lagtext av särskilt intresse.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Artikel_Nya-LOU_framsida.png

10 viktigaste nyheterna i nya LOU enligt experterna

LADDA NER DIN ARTIKEL HÄR

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.


BOKA UTBILDNING