Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning – Kommunalrätt – Offentlighet och sekretess – Personuppgifter, Processrätt – Kommunala befogenheter – Laglighetsprövning

Juridisk informationstjänst och rättsdatabas särskilt framtagen för dig som arbetar inom offentlig förvaltning, oavsett om du arbetar som handläggare, kommunjurist, nämndsekreterare eller chef inom kommunen. Här hittar du de juridiska underlag och den myndighetsinformation som berör och reglerar exempelvis frågor kring utlämnande av allmänna handlingar, personuppgifter, förvaltningsprocess.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom ditt område och du kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av viktiga rättsfall, referat av samtliga beslut från JO och JK samt bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

 

TESTA KARNOV KOMMUN

UNDER OMRÅDET OFFENTLIG förvaltning FÅR DU BL.A. TILLGÅNG TILL:

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer till flera lagar, bl.a. Kommunallagen, Personuppgiftslagen, Rättegångsbalken och Regeringsformen.

Karnov lagkommentar

Karnov lagkommentar till ett stort antal lagar, såsom Förvaltningslagen, Förvaltningsprocesslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lag om vissa kommunala befogenheter m.fl.

Myndighetsmaterial

Myndighetsmaterial med föreskrifter och beslut från exempelvis Justitiekanslern och Justitieombudsmannen

Samtliga domar och praxis

Samtliga domar och praxis från såväl förvaltningsdomstolarna som allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna.

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Personalisera ditt Karnov

Personliga anteckningar i anslutning till lagrum med möjlighet att markera lagtext av särskilt intresse.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.


BOKA UTBILDNING