Miljörätt och hälsoskydd

Miljörätt – Energi – VA – Renhållning – Livsmedelstillsyn – Hälsoskyddsfrågor – Krisberedskap Räddningstjänst


Detta är en juridisk informationstjänst och rättsdatabas som arbetar med kommunens verksamhetsområden gällande miljö, tillstånd, tillsynsverksamhet, hälsoskydd och säkerhet. Här hittar du den juridiska information som berör och reglerar ditt arbetsområde, och du får enkelt tillgång till det underlag du behöver som stöd för att fatta rättssäkra beslut.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av samtliga domar från Mark- och miljööverdomstolen, övriga intressanta rättsfall på området och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.


TESTA KARNOV KOMMUN

Under området miljörätt och hälsoskydd får du bl.a. tillgång till:

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer till flera lagar, bl.a. Miljöbalken, Jordabalken, Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar och Expropriationslagen.

Karnov lagkommentar

Karnov lagkommentar till stort antal lagar, såsom Livsmedelslagen Strålskyddslagen, Smittskyddslagen. Lag om skydd mot olyckor m.fl.  

Myndighetsmaterial

Myndighetsmaterial med föreskrifter och vägledande dokument från exempelvis Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, JO och JK. 

Samtliga domar

Samtliga domar från såväl förvaltningsdomstolarna som allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Samtliga domar från mark- och miljööverdomstolarna, dessa refereras även i Karnov Nyheter. Du kan även hitta samtliga EU-dokument inom miljörätt.

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Rättsinformation var du än behöver den

Du kan välja mellan olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.


BOKA UTBILDNING