Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Bygglov – Detaljplan – Strandskydd – Ledningsrätt – Expropriation – Fastighetsfrågor - Kommunikation


Juridisk informationstjänst och rättsdatabas särskilt framtagen för dig som arbetar med kommunens verksamhetsområden gällande samhällsplanering, bygglov och detaljplaner, lantmäteri och trafik. Här hittar du de juridiska underlag och den myndighetsinformation som berör och reglerar frågor inom ditt arbetsområde.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av samtliga domar från Mark- och miljööverdomstolen, övriga intressanta rättsfall på området och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.


TESTA KARNOV KOMMUN

Under området byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur får du bl.a. tillgång till:

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer till flera lagar, bl.a. Jordabalken, Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Expropriationslagen och Fastighetsbildningslagen.

Karnov lagkommentar

Karnov lagkommentar till ett stort antal lagar, såsom Lag om kommunala bostadsbolag, Väglagen, Lagen om allmänna vattentjänster m.fl.

Myndighetsmaterial och Författningssamling

Myndighetsmaterial med föreskrifter och vägledande dokument från exempelvis Lantmäteriet, Boverket, Trafikskadenämnden m.fl. Författningssamling från Lantmäteriet, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Boverket.

Samtliga domar

Samtliga domar från Mark- och miljööverdomstolen, förvaltningsdomstolarna samt förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Samtliga Mark- och miljööverdomstolarnas domar refereras i Karnov Nyheter.

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Personifiera ditt Karnov

Personliga anteckningar i anslutning till lagrum med möjlighet att markera lagtext av särskilt intresse.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.

BOKA UTBILDNING