Arbetsrätt och arbetsmiljö

Anställningsskydd – Diskriminering – Arbetsmiljöfrågor – Arbetstagarinflytande – Arbetsskador


Detta är en juridisk informationstjänst och rättsdatabas som riktar sig till dig med personalansvar eller som på annat sätt arbetar med frågor kring arbetsrätt och arbetsmiljö inom kommunal verksamhet. Oavsett om du arbetar som chef eller verksamhetsansvarig, personalhandläggare, skyddsombud eller fackligt ombud på kommunen hittar du de juridiska underlag och den myndighetsinformation du behöver som stöd i ditt arbete.

Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt inom området och kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med analyser av samtliga domar från Arbetsdomstolen, övriga intressanta rättsfall på området och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden.

TESTA KARNOV KOMMUN

UNDER OMRÅDET arbetsrätt och arbetsmiljö FÅR DU BL.A. TILLGÅNG TILL:

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer till flera lagar, bl.a. Arbetsmiljölagen, MBL och LAS.

Karnov Lagkommentarer

Karnov lagkommentar till stort antal lagar, såsom Arbetstidslagen, Lag om offentlig anställning, Offentlighets- och sekretesslagen, Semesterlagen m.fl.

Myndighetsmaterial

Myndighetsmaterial med föreskrifter, beslut och vägledande dokument från exempelvis Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen. I tjänsten finns även Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Samtliga domar

Samtliga domar från såväl förvaltningsdomstolarna som allmänna domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Domar från Arbetsdomstolen. Domar om viten, sanktionsavgifter och övriga arbetsmiljömål.

Intuitiv sökfunktion

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Personalisera ditt Karnov

Personliga anteckningar i anslutning till lagrum med möjlighet att markera lagtext av särskilt intresse.

Skriv ut din utredning

Med vårt enkla och effektiva sökverktyg kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan också bevaka din favoritsökning och få med nytt material varje gång du gör om sökningen.

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.


BOKA UTBILDNING