Karnov Kommun

Karnov Kommun är en juridisk tjänst som är unikt anpassad till Sveriges kommuner. Tjänsten ger dig tillgång till marknadens bredaste utbud av juridisk information. Karnov kommun tillgodoser ditt specifika informationsbehov vilket gör dig mer effektiv i din yrkesroll.

Med Karnov Kommun får du hela vår samlade expertis paketerad i flera målgruppsanpassade tjänster. Våra juridiska experter säkerställer att informationen är kvalitetssäkrad och relevant för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Allt för att du ska spara tid och ta bättre beslut snabbare.

Tjänsten utgår från dig som användare. Inga avancerade sökkunskaper krävs. Det betyder att du på ett enkelt sätt hittar den information du behöver.

Testa Karnov Kommun

Karnov_Kommun_Startsida.png
"Karnov ger en samlad och koncentrerad beskrivning av rättsfrågan, de relevanta frågor som kan uppstå samt praxis på området."

- Jurist på statlig myndighet

I Karnov Kommun ingår

Star_icon_white.png Affärs- och personinformation

Med Karnovs affärs- och personinformation från myndighetskällor får du access till ärendekritisk information så att du enkelt kan verifiera och kontrollera registerinformation om företag och personer. Finns som tillval till samtliga ämnesområden.

Star_icon_white.png Lagkommentarer

Med Karnovs omfattande lagkommentarer får du som användare samtliga lagar inom ditt område förklarade på ett enkelt och övergripande sätt. Vi hjälper dig därmed att få en ökad förståelse och bättre inblick i lagens innebörd. Vi erbjuder även våra unika djupa lagkommentarer, som innehåller fördjupad praktisk juridisk vägledning.

Star_icon_white.png Omvärldsbevakning

Karnov Kommun tar löpande fram artiklar och nyhetsrapportering från en omfattande mängd nyhetskällor som berör ditt ämnesområde. Detta håller dig uppdaterad om vad som händer i din omvärld och ger dig användbar information i din yrkesroll.

Star_icon_white.png Domar och rättsfall

Tjänsten ger dig tillgång till relevanta domar och rättsfall som berör ditt arbetsområde. Allt samlat på ett ställe så att du kan fatta välgrundade och säkra beslut.

Ämnesområden

Karnov Kommun är uppdelad i följande områden

Social omsorg och familjerätt

Socialtjänst – Barn- och ungdomsvård – Socialförsäkring – Hälso- och sjukvård – Äldreomsorg – Färdtjänst – Funktionsnedsättning – Individ- och familjeomsorg

Läs mer om Social omsorg och familjerätt

Skola och utbildning

Grundskola - Gymnasieskola – Förskola – Vuxenutbildning - Skolskjuts - Särskilt stöd - SFI

Läs mer om Skola och utbildning

Miljörätt- och hälsoskydd

Miljörätt – Energi – VA – Renhållning – Livsmedelstillsyn – Hälsoskyddsfrågor – Krisberedskap - Räddningstjänst

Läs mer om Miljörätt- och hälsoskydd

Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Bygglov – Detaljplan – Strandskydd – Ledningsrätt – Expropriation – Fastighetsfrågor - Kommunikation

Läs mer om Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Offentlig upphandling

Offentlig förvaltning – Kommunalrätt – Offentlighet och sekretess – Personuppgifter, Processrätt – Kommunala befogenheter – Laglighetsprövning

Läs mer om Offentlig upphandling

Offentlig förvaltning

LOU – LUF – LOV – Konkurrensrättsfrågor – Överprövning

Läs mer om Offentlig förvaltning

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Anställningsskydd – Diskriminering – Arbetsmiljöfrågor – Arbetstagarinflytande, – Arbetsskador

Läs mer om Arbetsrätt och arbetsmiljö

Vill du veta mer? Kontakta ossför att anpassa våra tjänster utefter era behov.

Efterfråga offert

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.Boka utbildning