Karnov Kommun - För rättssäkra beslut!

Karnov Kommun är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Tjänsten ger dig tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. Allt förenklat och anpassat för just ditt kommunala ämnesområde. Vi ger dig:

Trygg och enkel vägledning för handläggare

Samtliga domar och rättsfall

En enkel tjänst med smarta bevakningar

Alltid kostnadsfri utbildning och support

Vi hjälper dig att bli mer effektiv i din yrkesroll.  Allt för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut snabbare. Det ska vara lätt att fatta rätt.

TESTA KARNOV KOMMUN

 

Det här säger våra kunder

Fantastisk service och mycket användarvänligt med många möjligheter som inte andra tjänster tillhandahåller. Vi är väldigt nöjda, främst med den fantastiska service som vi fått under resans gång. Där man tar till sig förslag till förändring m.m.

Andrea Wikhäll
Miljöjurist, Helsingborgs stad

Karnov är lätt att hitta i, bra länkat och har många rättskällor inklusive litteratur och artiklar. Väldigt lättarbetat och komplett verktyg för att lösa vardagsjuridiska spörsmål i en kommun.

Jenny Ljungvall Cardoso
Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun

Det är viktigt att beslut fattas på rätt grunder. Därför använder jag Karnov Kommun. Tjänsten är lätt att använda och innehåller allt material jag kan tänkas behöva för att kunna ta rättssäkra beslut.

Linda Vonstad
Avdelningschef -Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret

Jag har under många år använt mig av Karnovs juridiska informationsdatabas. Mina sökningar börjar regelmässigt med Karnov då jag på detta sätt får en god överblick över lagstiftning, förarbeten och praxis. Det är väsentligt att välmeriterade jurister grundligt har kommenterat lagtexten.

Dan Ageborn
Kommunjurist, Gävle kommun

Karnov Kommun är fantastisk, jag är dagligen inne i tjänsten!

Christopher Jensen
Jurist, Vara kommun

Vi är mycket nöjda med Karnov kommun. Det är enkelt att använda, lätt att hitta i och de har visat en stor lyhördhet för våra önskemål.

Hans Borg
Administrativ chef, Socialförvaltningen, Marks kommun

Jag är väldigt nöjd med Karnov Kommun!

Marie Stjärnkrona
Byggnadsinspektör, Sala kommun

"Det ska vara lätt att fatta rätt"

- Karnov Kommun - Bättre beslut snabbare

I Karnov Kommun ingår

Trygg tjänst som vägleder dig rätt i alla lägen

Karnov Kommun ger dig trygg och enkel vägledning med hjälp av omfattande lagkommentarer. Du får samtliga lagar inom ditt område förklarade på ett enkelt och övergripande sätt. Vi har kommentarer och vägledning på 1150 olika lagar. Vi hjälper dig därmed att få en ökad förståelse och bättre inblick i lagens innebörd. Vi har rättsliga experter på alla områden och fråga/svar-service.  Här kan du se alla lagar som vi har kommentarer på.

Samtliga domar och rättsfall

Karnov Kommun ger dig bra och relevant innehåll. I tjänsten finns samtliga rättsfall från samtliga svenska domstolar (finns vissa undantag vad gäller civilrättsliga domar). Vi har samtliga förvaltningsrättsliga domar sedan 1 januari 2013. Det finns även ett urval från tidigare år. Vi har även domar från alla specialdomstolar. Nya avgöranden och ny lagstiftning analyseras och görs begripligt av Sveriges ledande experter, utan att göra avkall på nyanser. Här kan du se allt som tjänsten innehåller.

Enkel att använda och smarta bevakningar

Karnov Kommun är mycket enkel att använda och kräver ingen utbildning. Tjänsten är tydligt indelad på samma sätt som ni har er kommunala förvaltning indelad och tjänsten riktar sig till alla inom en kommun på alla förvaltningar. Detta gör det mycket lätt att hitta i tjänsten och anpassa den efter just ditt behov. I tjänsten kan du skapa bevakning av just dina intresseområden, sökord, och få allt nytt material som innehåller dina utvalda bevakningsord.

Alltid kostnadsfri utbildning och support

Vi lär dig allt om innehållet i våra tjänster och hur du använder smarta funktioner för att du ska bli effektiv i din research. Praktiska exempel från verkligheten varvas med konkreta övningar. Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som använt oss tidigare. Vi kan utbilda både på distans och på plats hos er. Du kan även alltid kontakta vår kundservice när du behöver support.

Ämnesområden

Karnov Kommun är uppdelad i följande områden

Social omsorg och familjerätt

Socialtjänst – Barn- och ungdomsvård – Socialförsäkring – Hälso- och sjukvård – Äldreomsorg – Färdtjänst – Funktionsnedsättning – Individ- och familjeomsorg

Läs mer om Social omsorg och familjerätt

Skola och utbildning

Grundskola - Gymnasieskola – Förskola – Vuxenutbildning - Skolskjuts - Särskilt stöd - SFI

Läs mer om Skola och utbildning

Miljörätt- och hälsoskydd

Miljörätt – Energi – VA – Renhållning – Livsmedelstillsyn – Hälsoskyddsfrågor – Krisberedskap - Räddningstjänst

Läs mer om Miljörätt- och hälsoskydd

Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Bygglov – Detaljplan – Strandskydd – Ledningsrätt – Expropriation – Fastighetsfrågor - Kommunikation

Läs mer om Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning – Kommunalrätt – Offentlighet och sekretess – Personuppgifter, Processrätt – Kommunala befogenheter – Laglighetsprövning

Läs mer om Offentlig förvaltning

Offentlig upphandling

LOU – LUF – LOV – Konkurrensrättsfrågor – Överprövning

Läs mer om Offentlig upphandling

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Anställningsskydd – Diskriminering – Arbetsmiljöfrågor – Arbetstagarinflytande, – Arbetsskador

Läs mer om Arbetsrätt och arbetsmiljö

Vill du veta mer? Kontakta ossför att anpassa våra tjänster utefter era behov.

Efterfråga offert

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.Boka utbildning