Karnov Kommun

Karnov Kommun är en informationstjänst som är unikt anpassad för dig som arbetar inom kommunal verksamhet. Tjänsten ger dig tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag som vägledande rättsfall, lagtext, nyhetsuppdateringar samt lagkommentarer ifrån våra juridiska experter. Allt förenklat och anpassat för just ditt kommunala ämnesområde.

Vi hjälper dig att bli mer effektiv i din yrkesroll.  Allt för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut snabbare.

Testa Karnov Kommun

 

"Karnov ger en samlad och koncentrerad beskrivning av rättsfrågan, de relevanta frågor som kan uppstå samt praxis på området."

- Jurist på statlig myndighet

I Karnov Kommun ingår

Affärs- och personinformation

Med Karnovs affärs- och personinformation från myndighetskällor får du access till ärendekritisk information så att du enkelt kan verifiera och kontrollera registerinformation om företag och personer. Finns som tillval till samtliga ämnesområden.

Lagkommentarer

Med Karnovs omfattande lagkommentarer får du som användare samtliga lagar inom ditt område förklarade på ett enkelt och övergripande sätt. Vi hjälper dig därmed att få en ökad förståelse och bättre inblick i lagens innebörd. Vi erbjuder även våra unika djupa lagkommentarer, som innehåller fördjupad praktisk juridisk vägledning.

Domar och rättsfall

Tjänsten ger dig tillgång till relevanta domar och rättsfall från bl a förvaltningsdomstolarna som berör ditt arbetsområde. Allt samlat på ett ställe så att du kan fatta välgrundade och säkra beslut.

star-icon.png Kostnadsfri Utbildning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac risus mauris. Duis id fringilla nibh. Etiam tellus orci, facilisis id sagittis ac, bibendum sit amet lacus. Duis mattis elit arcu, sit amet placerat urna lacinia at. Nulla facilisi. Proin at fermentum justo, ac rhoncus felis. Nunc laoreet eu leo ut varius.

Ämnesområden

Karnov Kommun är uppdelad i följande områden

Social omsorg och familjerätt

Socialtjänst – Barn- och ungdomsvård – Socialförsäkring – Hälso- och sjukvård – Äldreomsorg – Färdtjänst – Funktionsnedsättning – Individ- och familjeomsorg

Läs mer om Social omsorg och familjerätt

Skola och utbildning

Grundskola - Gymnasieskola – Förskola – Vuxenutbildning - Skolskjuts - Särskilt stöd - SFI

Läs mer om Skola och utbildning

Miljörätt- och hälsoskydd

Miljörätt – Energi – VA – Renhållning – Livsmedelstillsyn – Hälsoskyddsfrågor – Krisberedskap - Räddningstjänst

Läs mer om Miljörätt- och hälsoskydd

Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Bygglov – Detaljplan – Strandskydd – Ledningsrätt – Expropriation – Fastighetsfrågor - Kommunikation

Läs mer om Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur

Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning – Kommunalrätt – Offentlighet och sekretess – Personuppgifter, Processrätt – Kommunala befogenheter – Laglighetsprövning

Läs mer om Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

LOU – LUF – LOV – Konkurrensrättsfrågor – Överprövning

Läs mer om Offentlig förvaltning

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Anställningsskydd – Diskriminering – Arbetsmiljöfrågor – Arbetstagarinflytande, – Arbetsskador

Läs mer om Arbetsrätt och arbetsmiljö

Vill du veta mer? Kontakta ossför att anpassa våra tjänster utefter era behov.

Efterfråga offert

Behöver du hjälp att komma igång?


Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan två olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.Boka utbildning