Juridisk informationstjänst och rättsdatabas särskilt framtagen för dig som arbetar inom socialtjänsten, med vård, äldreomsorg och familjerätt på kommunen! I vår tjänst hittar du det juridiska underlag och den myndighetsinformation som reglerar frågor kring exempelvis bistånd, missbruk- och ungdomsvård, sekretess, funktionshinder och assistansersättning, godmans- och förvaltarskap och mycket mer.

Vi har samlat det material som du som handläggare, utredare, beslutsfattare eller chef behöver i ditt arbete. Du får en tydlig översikt över vad som är väsentligt på området och kan enkelt fördjupa dig inom den information som är relevant för dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek. Vi håller dig uppdaterad med dagliga analyser av viktiga rättsfall och bevakning av relevanta nyheter från omvärlden

Exempel på innehåll:

  • Djupa lagkommentarer till flera lagar, såsom Socialförsäkringsbalken, SoL, Föräldrabalken, LVU m.fl.
  • Karnov lagkommentar till stort antal lagar, bl.a LVM, LSS, Lag om färdtjänst, Hälso- och sjukvårdslag
  • Myndighetsmaterial från bl.a. Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och omsorg
    Samtliga domar från förvaltningsdomstolarna, inklusive förvaltningsrätterna

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert