UrT - Upphandlingsrättslig Tidskrift

Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) publicerar artiklar som inriktar sig på rättsvetenskapliga frågeställningar inom offentlig upphandling. Artiklarna kan även beröra t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar. UrT började sin utgivning 2014 och ges ut med 4 nummer per år.

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Upphandlingsrättslig Tidskrift köps som tillval i Karnov Standard

Karnov TOTAL

Upphandlingsrättslig Tidskrift ingår i Karnov Total

TESTA KARNOV JURIDIK
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

star-icon.png Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

star-icon.png Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

star-icon.png Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

star-icon.png Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen