UrT - Upphandlingsrättslig Tidskrift

Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) publicerar artiklar som inriktar sig på rättsvetenskapliga frågeställningar inom offentlig upphandling. Artiklarna kan även beröra t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar. UrT började sin utgivning 2014 och ges ut med 4 nummer per år.

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Upphandlingsrättslig Tidskrift köps som tillval i Karnov Standard

Karnov TOTAL

Upphandlingsrättslig Tidskrift ingår i Karnov Total

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen