Svensk Juristtidning

Anrik juridisk tidskrift som förutom rättsvetenskapliga artiklar innehåller artiklar från praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och litteraturlistor. Tidskriften sammankopplas med rättsdatabasen genom direktlänkar till relevant lagstiftning, lagkommentarer, rättfall osv.

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Svensk Juristtidning köps som tillval i Karnov Standard

Karnov TOTAL

Svensk Juristtidning ingår i Karnov Total

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen