Ny Juridik

Tidskriften Ny Juridik innehåller välskrivna artiklar om nya författningar och den senaste rättsutvecklingen, alltid skrivna utifrån ett praktiskt perspektiv för yrkesverksamma jurister. Fullt sökbart material med relevanta länkar till såväl nationell som internationell rätt. Finns även tillgänglig i tryckt form.

Ny Juridik finns i såväl tryckt form som i digital version

Du väljer själv i vilken form du vill ta del av Ny Juridik. Det går också bra att köpa enstaka nummer av tidskriften. Varje nummer innehåller en artikel om avkunnade domar från EU-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EU-domstolen. Sammanställningen är kortfattad och överskådlig. Alla källor länkas vidare till vår internettjänst EU-rätt där du finner fördrag, direktiv och EU-domstolens praxis i fulltext. Med Ny Juridik online får du

  • Tillgång till intressanta artiklar direkt från rättsfall, lagar och paragrafer i Karnov
  • Sökbara artiklar
  • Sammanställning av domar som meddelats av EU-domstolarna
  • Kontinuerlig uppdatering – med 4 nr per år
  • Samtliga årgångar av Ny Juridik från 1994

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ny Juridik köps som tillval i Karnov Standard

Karnov TOTAL

Ny Juridik ingår i Karnov Total

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen