Myndigheter

Författningar

Författningssamlingar och föreskrifter från svenska myndigheter, exempelvis från Konkurrensverket, Finansinspektionen, Socialstyrelsen m.fl. Såväl nu gällande versioner som upphävda och kommande versioner.


Du får tillgång till följande myndighetsförfattningar

 • Patent- & Registreringsverkets författningssamling
 • Finansinspektionens författningssamling
 • Konkurrensverkets författningssamling
 • Skatteverkets författningssamling
 • Datainspektionens författningssamling
 • Socialstyrelsens författningssamling
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Kemikalieinspektionens författningssamling
 • Naturvårdsverkets författningssamling

 

Publikationer

Publikationer från de viktigaste svenska myndigheterna, såsom JO:s ämbetsberättelser och Justitiekanslerns beslut m.m. Både löpande uppdatering med det allra senaste och äldre publikationer från långt tillbaka i tiden.


Du får tillgång till följande myndighetspublikationer

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling
 • Bokföringsnämnden allmänna råd
 • Bokföringsnämndens vägledningar
 • Bokföringsnämndens uttalanden
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
 • Justitieombudsmannens beslut
 • Justitiekanslerns beslut
 • Trafikskadenämndens cirkulär
 • Konkurrensverkets avgöranden
 • Skatteverkets skrivelser
 • Skatteverkets rättsfallssammanställningar
 • Skatteverkets ställningstaganden
 • Skatteverkets handledningar
 • Dubbelbeskattningsavtal


Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Myndighetsinformation ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Myndighetsinformation ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Myndighetsinformation ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen