Myndigheter

Författningar

Författningssamlingar och föreskrifter från svenska myndigheter, exempelvis från Konkurrensverket, Finansinspektionen, Socialstyrelsen m.fl. Såväl nu gällande versioner som upphävda och kommande versioner.


Du får tillgång till följande myndighetsförfattningar

 • Patent- & Registreringsverkets författningssamling
 • Finansinspektionens författningssamling
 • Konkurrensverkets författningssamling
 • Skatteverkets författningssamling
 • Datainspektionens författningssamling
 • Socialstyrelsens författningssamling
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Kemikalieinspektionens författningssamling
 • Naturvårdsverkets författningssamling

 

Publikationer

Publikationer från de viktigaste svenska myndigheterna, såsom JO:s ämbetsberättelser och Justitiekanslerns beslut m.m. Både löpande uppdatering med det allra senaste och äldre publikationer från långt tillbaka i tiden.


Du får tillgång till följande myndighetspublikationer

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling
 • Bokföringsnämnden allmänna råd
 • Bokföringsnämndens vägledningar
 • Bokföringsnämndens uttalanden
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
 • Justitieombudsmannens beslut
 • Justitiekanslerns beslut
 • Trafikskadenämndens cirkulär
 • Konkurrensverkets avgöranden
 • Skatteverkets skrivelser
 • Skatteverkets rättsfallssammanställningar
 • Skatteverkets ställningstaganden
 • Skatteverkets handledningar
 • Dubbelbeskattningsavtal


Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Myndighetsinformation ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Myndighetsinformation ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Myndighetsinformation ingår i Karnov TOTAL

TESTA KARNOV JURIDIK
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

star-icon.png Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

star-icon.png Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

star-icon.png Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

star-icon.png Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen