Den djupa kommentaren till varumärkeslagen i Lexino är författad av Ulf Maunsbach, docent i rättsvetenskap och verksam som lärare och forskare vid juridiska fakulteten i Lund och Ulrika Wennersten, universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt vid Lunds Universitet.

Ulf beskriver Lexino som en modern och tillgänglig resurs för den som vill ha kvalificerad och uppdaterad information. Det varumärkesrättsliga området har, allt sedan Sveriges medlemskap i EU, blivit mångfacetterat och rättsutvecklingen är intensiv. Utgångspunkten för de djupa kommentarerna inom varumärkesrätten är därför, enligt Ulf, en ambition att skapa överblickbarhet. Ett viktigt urvalskriterium när det gäller valet av material är att fokusera på centrala aspekter och att tydligt belysa den europeiska dimensionen av varumärkesrätten.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert