Den djupa kommentaren till utlänningslagen i Lexino är författad av Ingela Fridström, departementsråd och chef för enheten för migrationsrätt på Justitiedepartementet. Genom sin djupa kommentar till utlänningslagen i Lexino håller hon dig uppdaterad på den senaste utvecklingen på området.

Ingela har tidigare prisats för sina lagkommentarer i Karnov avseende utlänningslagstiftningen där hon med stor sakkunskap behandlat ett rättsområde som är komplicerat och som har varit föremål för betydande förändringar.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert