Den djupa kommentaren till socialtjänstlagen i Lexino är författad av Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet och Charlotte Lönnheim, kansliråd på Socialdepartementet.

Socialtjänstlagen är den lag som styr hur socialtjänsten ska arbeta. Enligt Titti brukar kommentarer vanligtvis fokusera kring slumpvalda ämnen som för stunden är av intresse. Dessa ämnen kanske inte läsaren har egentlig nytta av. Författaren har istället valt att utgå från praxis för att på så vis undvika att kommentarerna blir alltför teoretiska och flytande.

Den djupa kommentaren behandlar bland annat:

  • Rätten till bistånd
  • Handläggning av ärenden
  • Under vilka förutsättningar en kommun kan åläggas att betala en särskild avgift för att inte ha tillhandahållit bistånd.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert