Den djupa kommentaren till socialförsäkringsbalken i Lexino är författad av flera författare; Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt, Mia Carlsson, gästlektor Stockholms universitet och Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen Umeå universitet.

Lotta Vahlne Westerhäll om den djupa kommentaren till socialförsäkringsbalken; ambitionen är att de djupa kommentarerna ska vara så pass kompletta att de klargör det aktuella rättsläget och att de ska vara skrivna så att de tillgodoser behovet hos en specialist på området. Lexino fokuserar på att från ett objektivt perspektiv klargöra det aktuella rättsläget och de typiska tillämpningsfrågor som aktualiseras i anslutning till gällande lagstiftning.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert