Den djupa kommentaren till skatteförfarandelagen i Lexino är författad av flera författare; Annica Axén-Linderl, ämnesråd i Finansdepartementet och arbetar med skatteförfarandefrågor, Annelie Sjöberg, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och Frank Walterson, jurist vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert