Författaren bakom de djupa kommentarerna till Skattebrottslagen är Josef Zila, jur.dr vid Stockholms universitet 1992. Numera är han professor i straffrätt vid Örebro universitet. Josef är även författare bakom kommentarerna till vissa delar i Brottsbalken. 

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert