Den djupa kommentaren till sambolagen i Lexino är författad av Göran Håkansson, tidigare hovrättsråd och rättssakkunnig vid Justitiedepartementets civilrättsliga enhet där han bland annat arbetat med familjerättslig lagstiftning. Göran deltog i utarbetandet av den nya äktenskapsbalken och den första sambolagen, varvid han föredrog den nya lagstiftningen i Lagrådet. Han har även i olika sammanhang undervisat i familjerätt och författat en lagkommentar till den nuvarande sambolagen. Med Görans bakgrund och intresseinriktning har det legat närmast till hands att skriva de djupa kommentarerna till sambolagen och ärvdabalken.

Enligt Göran är Lexino ett redskap för att snabbt få grundlig kunskap om vad som gäller på ett rättsområde eller en del av ett rättsområde. Genom materialets uppläggning slipper läsaren att gå igenom textmassor som han eller hon inte har tid att fördjupa sig i, eller är ointresserad av, och som kan vara onödigt att gå igenom för att få svar på sina frågor. Trots att materialet är inriktat på att läsaren snabbt ska få ett svar på de för henne eller honom relevanta frågorna ger materialet en grundlig analys av de rättsfrågor som uppkommer. Genom hänvisning till aktuell litteratur och kommentering av och länkning till rättsfall kan läsaren också gå vidare.

Genom att använda Lexino sparar läsaren tid och blir mer effektiv menar Göran. Man blir mer effektiv, inte enbart från ren tidssynpunkt, utan också genom att materialet är upplagt på ett sådant sätt att man kan koncentrera sig på de frågeställningar som man verkligen vill ha belysta. Idag finns det knappast något alternativ som kan jämföras med Lexinos på en gång koncentrerade, lättillgängliga och grundliga upplägg.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert