Den djupa kommentaren till regeringsformen i Lexino är författad av flera författare; Johan Hirschfeldt, f.d. Justitiekansler och hovrättspresident, Anders Eka, justitieråd vid Högsta domstolen, Kristina Svahn Starrsjö, departementsråd i Justitiedepartementet och chef för grundlagsenheten samt Henrik Jermsten, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert