Den djupa kommentaren till rättegångsbalken i Lexino är författad av flera författare; Christer Thornefors, rådman vid Stockholms tingsrätt, Eric Bylander, docent, universitetslektor och jur. dr i processrätt vid Uppsala unoversitet, Ebba Sverne Arvill, polisdirektör och chef för avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten, Li Österman, rådman vid Malmö tingsrätt, handledare och lärare på Domstolsakademin, Gunnel Lindberg, överåklagare, Kent Madstedt, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och särskild utredare i 2015 års penningtvättsutredning, Peter Borgström, tidigare rådman i Solna tingsrätt och därefter hovrättsråd i Svea hovrätt, numera lektor vid Polishögskolan, Bertil Sundin, rådman vid Stockholms tingsrätt, Thore Brolin, rådman vid Stockholms tingsrätt och Karl Lorentzon, rättssakkunnig i Utbildningsdepartementet.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert