Den djupa kommentaren till plan- och bygglagen i Lexino är författad av Jesper Blomberg, rådman Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt och Pontus Gunnarsson, advokat och delägare på MAQS Advokatbyrå.

Författarna har vid sitt urval fokuserat på att skriva djupa kommentarer till bestämmelser som är centrala för rättstillämpningen och där det finns nyare praxis, främst från mark- och miljööverdomstolen, men även från Högsta förvaltningsdomstolen.

Det unika med Lexino är bl.a. samspelet med de mer övergripande kommentarerna i Karnov. Den allmänna överblick som ges i Karnov kompletteras på centrala områden genom de kopplade rättsanalyserna i Lexino. I Lexino ges fördjupning och problematisering och de centrala bestämmelserna sätts även in i ett bredare sammanhang.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert