Den djupa kommentaren till lagen om handel med finansiella instrument i Lexino är författad av Peter Rosén och Jesper Blomberg.

Peter Rosén har under de senaste 30 åren på olika sätt varit involverad i och följt förändringarna i plan- och bygglagstiftningen, bl.a. som rättssakkunnig i dåvarande Bostadsdepartementet under 1980-talet och därefter som chefsjurist vid Boverket och som domare i förvaltningsdomstol.

Jesper Blomberg har erfarenhet av plan- och bygglagstiftningen från både kommun, länsstyrelse och förvaltningsdomstol. Vidare undervisar han i plan- och byggrätt såväl på Lunds universitet som på Domstolsakademin.

Författarna har vid sitt urval fokuserat på att skriva analyser till bestämmelser som är centrala för rättstillämpningen och där det finns nyare praxis, främst från Mark- och miljööverdomstolen, men även från Högsta förvaltningsdomstolen.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert