Den djupa kommentaren till narkotikastrafflagen i Lexino är författad av Kazimir Åberg, hovrättråd vid Svea Hovrätt.

För Kazimir har fokus i Lexinoarbetet legat på att försöka lyfta fram det som verkligen är väsentligt utan att förlora sig alltför mycket i detaljer.

Lexino är arbetsbesparande och med alla hänvisningar är det ett verktyg som förenklar arbetet för den som behöver tränga djupare in i ett visst rättsområde och snabbt och enkelt få en fyllig kommentar. Det finns inget jämförbart alternativ till Lexino, menar Kazimir.

Narkotikastrafflagen kompletterar det straffrättsliga utbudet i Lexino som också består av en djup kommentar till brottsbalken - skriven av Petter Asp, Magnus Ulväng, Olof Nyman, Sandra Friberg, Sven Johannisson och Göran Nilsson.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert