Den djupa kommentaren till mönsterskyddslagen i Lexino är författad av Marianne Levin, professor vid Stockholms universitet med ansvar för bl.a. magisterprogrammet i European Intellectual Property Law, ordförande i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och sitter i styrelsen för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet.

Marianne beskriver de djupa kommentarerna i Lexino som ”färsk, uppdaterad och ambitiöst utformad information om lagstiftning av engagerade specialister”. Om sin djupa kommentar säger Marianne att hon kände sig ”manad att skriva den djupa kommentaren till mönsterskyddslagen, eftersom det finns så otroligt lite skrivet om den författningen trots att design spelar en så central roll i det moderna samhället, antingen den är nytto- eller prydnadsbetonad”.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert