Den djupa kommentaren till miljöbalken i Lexino är författad av flera författare; Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid juridiska institutionen på Uppsala Universitet, Malin Wik, hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt, Jan Darpö, professor i miljörätt vid juridiska institutionen på Uppsala Universitet, Helene Lindahl, rådman Solna tingsrätt, Charlotta Zetterberg, professor i miljörätt vid juridiska institutionen på Uppsala Universitet, Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt samt ordförande för Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland, Karolina Ardesjö Lundén, huvudsekreterare i den statliga utredningen om ekologisk kompensation under miljödepartementet, Anna Marcusson, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vibeke Sylten, hovrättsråd vid Svea Hovrätt, Johan Svensson, hovrättsråd vid Svea Hovrätt, Harald Ullman, adjungerad professor i affärsrätt, särskilt försäkringsrätt, vid Affärsjuridiska programmet, Linköpings universitet samt egen advokatbyrå Harald Ullman försäkringsrätt AB och Margaretha Svenning, naturvårdsjurist vid Länsstyrelsen i Malmö.

Ämnesredaktör för den djupa kommentaren till miljöbalken är Bertil Bengtsson, f.d. professor i civilrätt vid Stockholm Universitet och Uppsala Universitet samt justiteråd, numera gästprofessor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Bertil beskriver kommentaren som ett snabbt och enkelt verktyg för den praktiskt verksamma juristen att tillgodogöra sig information på.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert