Författare till den djupa kommentaren mervärdeskattedirektivet i Lexino är Björn Westberg. Björn är professor i finansrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och med såväl praktisk som akademisk erfarenhet kommenterar han på ett djupgående sätt bestämmelserna på mervärdeskattens område.

Mervärdesskattedirektivet är utgångspunkt för förståelse av rättsläget såväl i Sverige som i andra medlemsstater. Bedömningen av varje mervärdesskatterättslig fråga måste ta sin början i EU:s direktiv. Dess innehåll krävs för klarläggande av innebörden i nationell mervärdesskatterätt.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert