Författaren bakom de djupa kommentarerna till marknadsmissbrukslagen är Christer Thornefors. Mellan 1990-1994 arbetade han som revisionssekreterare och har därefter varit verksam som rådman vid Stockholms tingsrätt. Christer är även en av författarna till den djupa kommentaren till Rättegångsbalken i Lexino.

Lagen är kommenterad i sin helhet.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert