Den djupa kommentaren till lagen om kommunala markanvisningar i Lexino är författad av flera författare; Jesper Blomberg, rådman Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt och Pontus Gunnarsson, advokat och delägare på MAQS Advokatbyrå.

Jesper och Pontus har även författat den djupa kommentaren till plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) i Lexino. Lagen är kommenterad i sin helhet.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert