Den djupa kommentaren till lösöreköplagen i Lexino är författad av Mikael Mellqvist, sedan 2007 juris hedersdoktor vid Stockholms universitet och f.n. lagman i Gotlands tingsrätt.

Lösöreköplagen är en gammal svensk lag som vid en utmätning möjliggör för köparen att få skydd mot säljarens borgenärer. En intressant fråga är vad som gäller för köparens borgenärsskydd i alla de fall som lösöreköplagens föreskrifter inte har iakttagits och vi istället hamnar i famnen på traditionsprincipen.

Den djupa kommentaren behandlar följande:

  • Hur man som lösöreköpare kan uppnå borgenärsskydd
  • Traditionsprincipen och dess innehåll (belyst utifrån ett antal rättsfall)
  • Relevanta rättsfall och hur man, ur dessa, kan formulera allmängiltiga principer till ledning för rättstillämpningen

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert