Den djupa kommentaren till lönegarantilagen i Lexino är författad av Nils-Bertil Morgell. Efter tingstjänstgöring har Nils-Bertil arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Inom detta område har han fört statens talan i domstol i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa är publicerade i NJA, RÅ och RH.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert