Den djupa kommentaren till lagen om värdepappersmarknaden i Lexino är författad av flera författare; Lars Afrell, f.d. departementsråd i Finansdepartementet och numera direktör i Svenska Fondhandlareföreningen och Johan Lycke, compliance officer på Svenska Handelsbanken Capital Markets.

Lars Afrell arbetar dagligen med frågor som huvudsakligen rör värdepappersmarknaden och EU och är även verksam som medlem av ESA Board of Appeal, överklagandenämnden för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna på finansmarknaden. Lars bakgrund omfattar vidare en tidigare tjänst som chef för Finansdepartementets värdepappersmarknadsenhet.

Finansmarknadsrätt utgör enligt Lars Afrell ett område där det i dagsläget fortfarande finns förhållandevis lite skrivet. Lexino ser Lars Afrell som ett komplement till Karnov i form av en mer djupgående lagkommentar och anser att tjänsten bör kunna vara ett mycket arbetseffektivt verktyg för den som redan idag arbetar aktivt med Karnov.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget. 

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert