Den djupa kommentaren till trafikbrottslagen i Lexino är författad av Mattias Larsson. Han har tidigare varit Hovrättsassessor i Svea hovrätt och arbetar sedan 2005 i Justitiedepartementet.

Trafikbrott är vanligt förekommande och stora mängder avgöranden behandlas av domstolarna. Beträffande påföljderna är praxis därför tämligen snårigt. Den djupa kommentaren till trafikbrottslagen hjälper dig att hitta de mest relevanta och aktuella rättsfallen i ett annars föråldrat standardverk.

Den djupa kommentaren behandlar följande:

• Frågor kring uppsåt och brottskonkurrens
• Det komplexa smitningsbrottet och frågor om ansvar och åtgärder vid inblandning i trafikolycka
• Förverkan av fordon som använts vid trafikbrott
• Påföljderna för grovt rattfylleri och valet mellan fängelse och inte frihetsberövande påföljder

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.
 

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert