Den djupa kommentaren till penningtvättsbrottslagen i Lexino är författad av Petter Asp, professor i straffrätt vid juridiska fakulteten på Stockholms Universitet och blivande justitieråd i Högsta domstolen.

Petter är också en trogen författare i både Karnov och Lexino för bl.a. brottsbalken och arbetar sedan flera år även som ämnesredaktör för det straffrättsliga området i Karnov och Lexino.

Lagen är mycket komplex och författaren har därför i sin djupa kommentar strävat efter att tydliggöra avsikten med lagens olika bestämmelser. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2014 och utgör en viktig beståndsdel i rättskällematerialet, i synnerhet eftersom doktrin kring ämnet är begränsat.

Den djupa kommentaren behandlar bland annat:

Regleringen av penningtvättsförseelse
Bestämmelsen om grovt penningtvättsbrott
Brottet näringspenningstvätt
Tvångsmedlet penningsbeslag
Det allmänna uppsåtskravet

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert