Niklas Arvidsson och Johan Adestam är författare bakom de djupa kommentarerna till skuldebrevslagen. Niklas är docent i civilrätt vid juridiska fakulteten i Lund och ansvarig för kursen i associationsrätt på juristprogrammet. Johan är postdoktor i civilrätt vid Juridiska fakulteten (Lunds universitet) och är verksam som forskare och lärare i förmögenhetsrätt.

Skuldebrevslagen är enligt Niklas på många sätt en knepig lag som inte kan tillämpas i frånvaro av en övergripande förståelse för de principer och begrepp som under lång tid utvecklats inom rättsvetenskapen och det praktiska rättslivet. Kommentaren är därför okonventionell i det hänseendet att han låtit inrama den i en principiellt orienterad redogörelse för det rättsområde som lagen tillhör, dvs. en redogörelse för fordringsrätten och dess centrala problem och begrepp.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert