Den djupa kommentaren till lagen om redovisningsmedel i Lexino är författad av Mikael Mellqvist, sedan 2007 juris hedersdoktor vid Stockholms universitet och f.n. lagman i Gotlands tingsrätt.

Lagen om redovisningsmedel är en kort lag (bestående av enbart tre stycken), vars ändamål är att skydda en redovisningsborgenär mot insolvens (obestånd) eller utmätning hos den redovisningsskyldige.

Den djupa kommentaren behandlar följande:

  • Lagens tillämpningsområde
  • Vad som grundar redovisningsskyldighet
  • Den relevanta rättspraxis som är en stor och viktig del av tillämpningen av lagen.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert