Den djupa kommentaren till lagen om internationella köp, även känd som CISG, i Lexino är författad av Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt. Jon fick sin jur.kand. från Stockholms universitet 1988 och jur.dr. vid Handelshögskolan i Stockholm 1999. 

Den internationella köplagen/CISG har nu tillträtts av 83 stater och nya stater tillträder undan för undan.

Författaren har valt att kommentera samtliga artiklar för att ge läsaren en fullständig djup kommentar och därmed en tydlig bild av konventionen med dess rättsområden.

Intresset för en fråga är nära förknippad med hur viktig den är. Författaren har därför valt att särskilt lyfta fram de mest centrala frågorna, de som dyker upp i många situationer. Några av de frågorna är; - bestämmelserna om felbedömning (i första hand artiklarna 35 och 36) - bestämmelserna om hävning (i första hand artiklarna 25 och 49) - bestämmelserna om skadestånd (i första hand artiklarna 74 och 79).

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert