Den djupa kommentaren till lagen om finansiell rådgivning till konsumenter i Lexino är författad av Johan Lycke, compliance officer på Svenska Handelsbanken Capital Markets.

Johan ser Lexino som ett mer praktiskt inriktat verktyg än den traditionella lagkommentaren på marknaden, vilket ska kunna ge svar på de viktigaste frågorna och för en rättsutredning. Johan har därför valt att inrikta sina djupa kommentarer på sådana bestämmelser som ger utrymme för tolkningsproblem samt sådana som oftast kommer till användning i praktiken.

Johan anser att en av hans styrkor, utöver att han i det dagliga arbetet arbetar mycket med just den lagstiftning han nu skriver om, är att han deltagit i flera lagförslagsutredningar och därför känner till lagstiftningen i detalj även ur ett lagstiftarperspektiv.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert