Den djupa kommentaren till lagen om anställningsskydd i Lexino är författad av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen.

Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt, är sedan 1996 vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han har lång erfarenhet från Regeringskansliet, bl.a. Justitiedepartementet, och olika offentliga utredningar. 

Sören har inriktat sina djupa kommentarer i Lexino till anställningsskyddslagen (LAS) på väsentligheter och koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsprinciper som bygger på analys av många rättsfall. Sören menar att problemet med att skriva en kommentar till just LAS är nämligen att det finns så många rättsfall om t.ex. saklig grund för uppsägning att texten lätt blir så detaljerad att det väsentliga som är viktigt i praktiken inte kommer fram.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert