Den djupa kommentaren till lagen särskilda bestämmelser om vård av unga i Lexino är författad av Titti Mattsson, professor i offentligrätt på Juridicum vid Lunds Universitet.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsvård av unga människor i Sverige. Den djupa kommentaren till lagen bereder dig med kunskap och underlättar ditt aktuella ärende.

Den djupa kommentaren behandlar bland annat:

  • möjligheten för socialnämnden att fatta interimistiska beslut om tvångsvård i brådskande fall
  • förutsättningarna för vårdens genomförande och upphörande
  • förutsättningarna för flyttningsförbud
  • rätten för barnet att få information.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert