Den djupa kommentaren till konkurslagen i Lexino är författad av flera författare; Mikael Mellqvist, sedan 2007 juris hedersdoktor vid Stockholms universitet och f.n. lagman i Gotlands tingsrätt, Hans Renman, advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå, Dan Isaksson, rådman Södertälje tingsrätt, Hans Ödén, jurist och konkursförvaltare Ackordscentralen, Enar Folkesson, jurist och senior advisor Ackordscentralen, Erik Wendel, jurist och konkursförvaltare Ackordscentralen.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert