Den djupa kommentaren till förmånsrättslagen i Lexino är författad av Nils-Bertil Morgell. Efter tingstjänstgöring har Nils-Bertil arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Inom detta område ha han fört statens talan i domstol i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa är publicerade i NJA, RÅ och RH. 

Obeståndsrätten, till vilken förmånsrättslagen hör, är en viktig och spännande del inom juridiken. När en gäldenär inte betalar sina skulder utan det går till utmätning eller konkurs uppstår flera konflikter. Den djupa kommentaren till förmånsrättslagen hjälper dig som praktiskt verksam jurist att lösa dessa typer av rättsliga frågor.

Den djupa kommentaren behandlar bland annat:

  • Konflikten mellan gäldenären, hans borgenärer och vissa andra intressenter om vilken egendom som får tas i anspråk för att betala skulderna
  • Konflikten mellan borgenärerna om vem som har rätt till betalning
  • När en borgenär som inte fått betalt ska välja hur hen ska få betalt
  • Europadomstolen och EU-domstolens domar inom obeståndsrätten

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert