Den djupa kommentaren till brottsbalken i Lexino är författad av flera författare; Petter Asp, professor i straffrätt vid juridiska fakulteten på Stockholms Universitet och justitieråd i Högsta domstolen, Göran Nilsson, hovrättsråd vid Svea hovrätt, Magnus Ulväng, professor i straffrätt vid Uppsala Universitet, Lars Wallinder, rådman vid Södertörns tingsrätt, Sandra Friberg, lektor i straffrätt och docent i civilrätt vid Uppsala Universitet, Frida Göransson, kansliråd vid Justitiedepartementet, Josef Zila, professor i straffrätt vid Örebro Universitet och Sven Johannisson, hovrättsråd vid Svea Hovrätt.

Ämnesredaktör för den djupa kommentaren till brottsbalken är Petter Asp. Utöver det ovan nämnda, är han innehavare av Ragnar och Torsten Söderbergs professur i rättsvetenskap. Han har tidigare varit ämnessakkunnig vid Justitiedepartementets straffrättsenhet och har deltagit som särskild utredare, expert och sakkunnig i en rad statliga utredningar.

Enligt Petter är Lexino inriktat på tillämparens behov. De djupa kommentarerna är producerade med en tydlig tanke om användarvänlighet och rubrikanvändning; det ska vara lätt att hitta fram till det man vill och lätt att skapa sig en överblick.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

I oktober 2017 blir Lexinokommentaren till brottsbalken komplett med såväl uppdaterade som nya djupa lagkommentarer.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert