Den djupa kommentaren till avtalslagen i Lexino är författad av Jori Munukka, professor i civilrätt vid juridiska fakulteten på Stockholms Universitet. Jori är även verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law.

Avtalslagen täcker upp verkligheter för alltifrån privatpersoner till multinationella företag, vilket kan göra att det är svårt att följa rättsutvecklingen. Jori har arbetat med detta i åtanke när han möter den praktiskt verksamma juristen som använder sig av Lexino. Han fokuserar på strukturer i form av tydliga rubriker och underrubriker och en text som har ett språk som strävar efter att vara tydligt och klart. För honom har det handlat om att försöka hitta huvudregler och sedan på ett systematiskt sätt bygga på med undantag från dessa.

Tanken är enligt Jori att hans djupa kommentarer ska vara ett bra verktyg för en verksam jurist och arbetet är därför på många sätt en balansgång. Han sammanfattar det med att innehållet som han valt att gå vidare med i sina analyser antingen är av praktisk betydelse eller väldigt stor teoretisk betydelse.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert