Den djupa kommentaren till arbetsmiljölagen i Lexino är författad av Hans Blyme. Hans har tidigare varit sekreterare vid Arbetsdomstolen, rättssakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat, ersättare för vice ordförande i Arbetsdomstolen m.m. Idag är han rådman i Solna tingsrätt.

Lexino är ett aktuellt uppslagsverk inom juridiken vars djupa kommentarer är ständigt uppdaterade. Enligt Hans är nyttan med Lexino snabbhet och effektivitet på grund av överblickbarheten och att användaren snabbt kan få fram det aktuella rättsläget. Lexino har den senaste samlade kunskapen och de senaste rättsfallen inom det aktuella rättsområdet vilket gör den perfekt för den praktiskt verkande juristen. Några alternativ till Lexino finns egentligen inte menar Hans.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert