Lexinos djupa lagkommentarer i ABL är ursprungligen skrivna av Erik Nerep, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och Per Samuelsson, professor i bankrätt vid Lunds universitet. Nu är även Johan Adestam, postdoktor i civilrätt vid Lunds universitet, delaktig i den kontinuerliga uppdateringen av Lexino-kommentarerna till aktiebolagslagen.

Enligt Johan Adestam går de djupa kommentarerna i Lexino i många hänseenden längre än andra traditionella lagkommentarer. Lexino fördjupar de principiella resonemangen och på många för aktiebolagsrätten centrala ämnesområden innehåller den en mer djupgående analys än en traditionell lagkommentar, inte minst eftersom den innehåller ställningstaganden till frågor av principiellt intresse även där rättskällorna i övrigt inte är särskilt informativa, säger han.
Varje kommentar innefattar en omfattande utläggning av hur de olika rekvisiten i aktiebolagslagen ska tolkas, men de principiellt viktiga paragrafkommentarerna innehåller också referenser till aktuell litteratur och relevant rättspraxis på området och en diskussion kring närliggande frågor som kan uppkomma och hur de bör bedömas.
Alla paragrafer i ABL är kommenterade, men mer vikt läggs självfallet vid de principiellt viktiga och betydelsefulla frågorna. Som exempel på frågor som är mycket djupt kommenterade nämner professor Erik Nerep bland annat frågor om värdeöverföringar i 17 kap., skadeståndsansvaret i 29 kap. och medansvarsreglerna i 25 kap. Varje praktisk verksam jurist som kommer i kontakt med aktiebolagslagen har nytta av dessa kommentarer, framhåller professor Erik Nerep.
Lexino är ju ett mycket praktiskt och lättillgängligt redskap i och med att användaren snabbt får en överblick över rättsläget, en sammanställning av en mängd olika källor, samt dessutom konkreta svar på specifika frågor.


Tre fördelar med Lexinos djupa lagkommentarer enligt författarna:

 

  • Tidsbesparande eftersom användaren snabbt får en överblick över rättsläget
  • Belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt
  • Tillhandahåller omfattande underlag för den jurist som letar efter ett svar

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert