Karnov Nyheter

Karnov Nyheter är en bred juridisk nyhetstjänst med löpande rapportering av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt Europadomstolen och EU-domstolen.

Karnov Nyheter bevakar vidare utvecklingen på lagstiftningsfronten med förarbeten, nya lagar och förändringar. Karnov Nyheter avser att vara ett effektivt verktyg i det dagliga arbetet som ger både översikt och insikt.


Daglig uppdatering – nyheter som du är intresserad av
Med personliga inställningar anpassar du nyhetstjänsten så att du bara får de nyheter som är relevanta för dig med det intervall som du önskar. Karnov Nyheter erbjuder utöver den dagliga nyhetsrapporteringen även tänkvärda krönikor och djupgående rättsfallsanalyser författade av externa experter.

Nyhetsredaktionen publicerar ytterligare en fristående artikelserie i egen regi, I Fokus, som behandlar olika juridiska frågeställningar utifrån studier av bl.a. praxis, statistik och enkäter. 

Kontakta nyhetsredaktionen

 

Testa Karnov Juridik

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Nyheter ingår i Karnov START

Karnov STANDARD

Karnov Nyheter ingår i Karnov STANDARD

Karnov TOTAL

Karnov Nyheter ingår i Karnov TOTAL

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert

Med Karnov Juridik får du

Samtliga lagar

Tillgång till samtliga lagar och förordningar i Sverige och EU

Juridiska experter

Experter som belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt

Djupa lagkommentarer

Djupa lagkommentarer som ger konkreta svar på hur lagen ska tillämpas

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning anpassad efter dina behov och intressen