Denna modul innehåller:

 • Ingress
 • Definitioner
 • Avtalstid
 • Förtida upphörande
 • Befrielsegrunder, force majeure
 • Ändrade förhållanden
 • Vite
 • Reklamation
 • Överlåtelse av avtalet
 • Underleverantörer, underagenter
 • Rangordning
 • Meddelanden
 • Ändringar
 • Fullständig reglering, integrationsklausul
 • Bestämmelses ogiltighet
 • Passivitet
 • Rubriker
 • Äganderättsförbehåll
 • Tillämplig lag
 • Avslutning


Författare är Carl Svernlöv, advokat och partner Baker & McKenzie Advokatbyrå, och huvudredaktör Göran Westin. Carl är specialiserad på associationsrätt och författare till ett 10-tal böcker samt över 150 artiklar om affärsjuridik. Göran är affärsjurist med egen verksam som konsult och författare med tidigare erfarenhet från bank, advokatbyrå samt bolagsjurist.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Start

Karnov STANDARD

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Standard.

Karnov TOTAL

Karnov Avtalsmallar köps som tillval till Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert